Visual Studio Code

Biên tập mã nguồn
visual-code

1 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Microsoft

1.47.2

Miễn phí

115

Visual Studio Code là công cụ giúp bạn biên tập mã nguồn một cách tiện lợi và đạt hiệu quả cao

Tính năng

– Phím tắt: Bộ phím tắt mặc định (có thể chỉnh sửa) giúp soạn thảo nhanh
– Multiple selections (multi-cursor): Có thể thêm con trỏ bằng tổ hợp phím Alt+Click để thực hiện chỉnh sửa nhiều dòng cùng lúc

– Mở rộng/thu gọn lựa chọn bằng tổ hợp phím Shift+Alt+Left hoặc Shift+Alt+Right

– Chọn theo cột bằng cách giữ Shift+Alt trong khi lựa chọn đối tượng

– Lưu tự động
– Tìm kiếm và thay thế
– Tìm kiếm và thay thế nâng cao
– Extension phong phú

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Visual Studio Code

Tương tự với Visual Studio Code

Bình luận

*