PDFCreator

Tạo file PDF
pdf-creator

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

pdfforge GmbH

4.1.2

Miễn phí

249

Tạo file PDF

Cho phép tạo file định dạng PDF thông qua chế độ in nên chỉ cần tài liệu của bạn cho phép in thì có thể tạo được file PDF cho tài liệu đó.

Bảo mật các file PDF

Yêu cầu mật khẩu để mở tài liệu hoặc hạn chế in và sửa đổi tài liệu của bạn với mã hóa AES lên đến 256 bit.

Chữ ký số

Ký tài liệu kỹ thuật số bằng PDFCreator giúp xác minh bạn đúng là tác giả của file PDF.

Sẵn sàng lưu trữ với PDF/A

PDFCreator có thể tạo các tệp PDF / A cho nhu cầu lưu trữ của bạn.

Tự động chọn thư mục lưu

Chọn trước nơi các tệp sẽ được lưu mọi tài liệu bạn in sẽ được lưu tự động vào đó.

Tokens

PDFCreator hỗ trợ tokens trong nhiều trường hợp

Hợp nhất và sắp xếp

PDFCreator có thể hợp nhất nhiều file PDF thành 1 file duy nhất, có thể sắp xếp các file theo thứ tự

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của PDFCreator

Tương tự với PDFCreator

Bình luận

*