Notepad++

Biên tập file dạng text
notepad++

2 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Don Ho

7.9.3

Miễn phí

179

Notepad++ là công cụ chỉnh sửa các file dạng text miễn phí chạy trên Windows. Từ phiên bản 7.9.3 thì Notepad++ không còn hỗ trợ Windows XP.

Notepad++ is trying to reduce the world carbon dioxide emissions. When using less CPU power, the PC can throttle down and reduce power consumption, resulting in a greener environment.

Trích dẫn tác giả tại https://notepad-plus-plus.org/

Sử dụng Notepad++ để cứu trái đất nhé mọi người

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Notepad++

Tương tự với Notepad++

Bình luận

*