Microsoft Visio 2016

Vẽ sơ đồ, biểu đồ
visio

1 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Microsoft

2016 (64bit)

Đã có công cụ active

202

Cài đặt và kích hoạt giấy phép

– Chạy file setup.exe.
– Đóng dấu vào I accept the term of this agreement (tôi đồng ý với điều khoản trong thỏa thuận này) và chọn Continue.

– Chọn Install Now để cài đặt với các lựa chọn mặc định hoặc Customize để chọn các thành phần muốn cài đặt, thư mục sẽ cài đặt.

– Chờ một lát để quá trình cài đặt diễn ra.

– Sau khi cài đặt hoàn tất, tải về file Active Office 2016.zip theo link sau để tiến hành active giấy phép cho Microsoft Visio 2016: https://drive.google.com/file/d/19Btmn47xvqJ6FZMY8lhKJSuokI8yXYZp/view, mật khẩu giải nén: taitocdo.net
– Giải nén file Active Office 2016.zip được file Active Office 2016.bat, chuột phải lên file chọn Run as administrator.

– Sau khi có thông báo <Product activation successful> là hoàn tất.

– Kiểm tra lại Product Information của trong Visio, nếu có thông báo Product Activated nghĩa là đã kích hoạt giấy phép thành công.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Microsoft Visio 2016

Tương tự với Microsoft Visio 2016

Bình luận

*