Microsoft Office

Word, Excel, PowerPoint...
microsoft-office

5 đánh giá, trung bình: 3.80 / 55 đánh giá, trung bình: 3.80 / 55 đánh giá, trung bình: 3.80 / 55 đánh giá, trung bình: 3.80 / 55 đánh giá, trung bình: 3.80 / 5

Microsoft

Pro Plus 2019

Đã có công cụ active

411

Cài đặt

Mở file ProPlus2019Retail.img bằng cách double click, Windows sẽ tự động mount các file vào một ổ đĩa CD ảo. Sau đó chạy file Setup để bắt đầu cài đặt.

Chờ một lát để quá trình cài đặt tự động diễn ra, trong gói cài đặt bao gồm: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access.

Sau khi cài đặt xong, bấm vào Close.

Kích hoạt giấy phép

Tải về file Office2019.zip, password giải nén: taitocdo.net.
Sau khi giải nén được file Office2019.bat, chuột phải và chọn Run as administrator, chương trình sẽ tự động kích hoạt giấy phép.

– Kiểm tra lại Product Information của trong Microsoft Office, nếu có thông báo Product Activated nghĩa là đã kích hoạt giấy phép thành công.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Microsoft Office

Tương tự với Microsoft Office

1 bình luận về Microsoft Office

Bình luận

*