Adobe Acrobat Reader DC

Đọc file PDF
adobe-pdf-reader

3 đánh giá, trung bình: 3.67 / 53 đánh giá, trung bình: 3.67 / 53 đánh giá, trung bình: 3.67 / 53 đánh giá, trung bình: 3.67 / 53 đánh giá, trung bình: 3.67 / 5

Adobe

2020.012.20041

Miễn phí

193

Adobe Acrobat Reader DC là phần mềm hỗ trợ đọc file định dạng PDF. Ngoài ra bạn còn có thể bình luận, in và tạo chữ ký số lên file

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Adobe Acrobat Reader DC

Tương tự với Adobe Acrobat Reader DC

Bình luận

*