BlueStacks

Giả lập android trên PC
bluestacks

2 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 5

Bluestacks Inc

4.220

Miễn phí

813

BlueStacks là công cụ giả lập Android trên PC, hỗ trợ chạy ứng dụng từ chợ ứng dụng Google Play hay trực tiếp từ file định dạng APK

Tính năng

– Sử dụng bàn phím và chuột hoặc gamepad để điều khiển
– Có thể tạo macro cho các tác vụ lặp đi lặp lại
– Có thể tùy chỉnh FPS

Sử dụng chế độ MOBA

Khi Chế độ MOBA được kích hoạt, bạn có thể nhấp chuột phải vào một vị trí trên màn hình và di chuyển anh hùng của mình đến vị trí đó. Cách chuyển sang chế độ MOBA như sau:
1. Vào trò chơi
2. Nhấn CTRL + Shift + A để mở Điều khiển trò chơi nâng cao hoặc nhấp vào biểu tượng bàn phím trên thanh bên

3. Kéo và thả điều khiển ‘D-Pad’ trên màn hình trò chơi và nhấp chuột phải để mở cài đặt D-pad

4. Chọn * Chế độ điều khiển MOBA và đặt biểu tượng anh hùng lên nhân vật

5. Nhấp vào Save changes

Hiển thị thêm nội dung

Tương tự với BlueStacks