XAMPP

Apache + MariaDB + PHP + Perl
xampp

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

Apache Friends

7.4.8

Miễn phí

225

XAMPP là phần mềm miễn phí hỗ trợ tạo Apache server trên máy local chạy Windows. Các mã nguồn sau có thể chạy trên XAMPP
– WordPress
– Joomla!
– CMS Made Simple
– Drupal
– Media Wiki
– PrestaShop
– Moodle
– ownCloud
– SugarCRM
Và nhiều mã nguồn PHP khác

Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Localhost: http://localhost hoặc http://127.0.0.1
Thư mục chứa các file của web (mặc định): C:\xampp\htdocs
phpMyAdmin: http://localhost/phpmyadmin hoặc http://127.0.0.1/phpmyadmin
MySQL database name: test
MySQL database username: root
MySQL database password: <bỏ trống>

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của XAMPP

Tương tự với XAMPP

1 bình luận về XAMPP

  1. File php chạy trên centos apache thì ngon nhưng về apache xampp thì lỗi

Bình luận

*