WinSCP

Truyền tải file
winscp

1 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 5

WinSCP.net

5.17.7

Miễn phí

134

WinSCP là phần mềm miễn phí mã nguồn mở sử dụng cho máy khách chạy hệ điều hành Windows với các giao thức SFTP, FTP, WebDAV, S3 và SCP. Chức năng chính để truyền tải file giữa máy local và máy đầu xa

Tính năng

– Giao diện đồ họa, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
– Kéo và thả tập tin
– Hỗ trợ các giao thức SFTP và SCP thông qua các giao thức SSH, FTP, WebDAV và S3
– Tích hợp sẵn text editor
– Chia sẻ cài đặt với PuTTY
– Hỗ trợ xác thực password, keyboard-interactive, public key và Kerberos (GSS)
– Lưu vị trí lần truy cập gần nhất tới thư mục

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của WinSCP

Tương tự với WinSCP

Bình luận

*