WinRAR

Nén và giải nén
winrar

3 đánh giá, trung bình: 4.67 / 53 đánh giá, trung bình: 4.67 / 53 đánh giá, trung bình: 4.67 / 53 đánh giá, trung bình: 4.67 / 53 đánh giá, trung bình: 4.67 / 5

Alexander Roshal

5.91 (64-bit)

Dùng thử vĩnh viễn

7,6K

WinRAR hỗ trợ đọc và nén file theo các định dạng:
– rar
– zip
– tar
– gzip
– uue
– iso
– z và 7z
– cab
Và các định dạng nén phổ biến khác
Thời hạn dùng thử của WinRAR là vĩnh viễn
WinRAR có thể chạy trên Windows 10, 8 và 7

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của WinRAR

Tương tự với WinRAR

Bình luận

*