VMware Workstation

Ảo hoá phần cứng
vmware

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

VMware, Inc

16 Pro

Keygen

273

Mã kích hoạt

ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF
YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6

Giới thiệu

VMware Workstation Pro cho phép bạn chạy nhiều máy ảo, bộ chứa OCI và cụm Kubernetes trên cùng một PC. VM được tạo ra đầy đủ tính năng như một máy thật và hoàn toàn độc lập với máy thật, có thể cấu hình hệ thống mạng ảo.

Các hệ điều hành có thể cài đặt trên VMs tạo bởi VMware Workstation bao gồm:
– Windows 3.1 đến Windows 10.
– Windows 2000 Server đến Windows Server 2016.
– Ubuntu, Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Sun Java Desktop System, SUSE Linux Enterprise, Turbolinux, VMWare Photon OS…
– VMware ESX/ESXi 4.x đến 7.0 và cao hơn.
– MS-DOS, Solaris, Netware, FreeBSD, eComStation.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của VMware Workstation

Tương tự với VMware Workstation

Bình luận

*