Smart Defrag 6

Chống phân mảnh dữ liệu
smartdefrag

1 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 51 đánh giá, trung bình: 3.00 / 5

IObit

6.6

Miễn phí

128

Smart Defrag là phần mềm chống phân mảnh dữ liệu trên ổ cứng HDD (với ổ SSD sẽ là Trim) giúp cho việc truy cập tới các ứng dụng đạt tốc độ cao hơn.
Chú ý khi cài đặt Smart Defrag để không bị dính phần mềm khác thì khi tới bước được hỏi có muốn cài phần mềm khác không chọn Skip This ở bước này

Khi đã cài đặt thành công, chọn Smart Optimize ở màn hình chính phần mềm sẽ tự phân tích và chống phân mảnh dữ liệu

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Smart Defrag 6

Tương tự với Smart Defrag 6

1 bình luận về Smart Defrag 6

Bình luận

*