Oracle VM VirtualBox

Ảo hóa phần cứng
oracle-vm-virtualbox

9 đánh giá, trung bình: 4.89 / 59 đánh giá, trung bình: 4.89 / 59 đánh giá, trung bình: 4.89 / 59 đánh giá, trung bình: 4.89 / 59 đánh giá, trung bình: 4.89 / 5

Oracle

6.1.14

Miễn phí

1,2K

VirtualBox là một công cụ ảo hóa kiến trúc x86 và AMD64/Intel64 mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp hay cá nhân. VirtualBox phong phú về tính năng, hiệu năng sử dụng cao.
VirtualBox là phần mềm miễn phí dưới dạng phần mềm nguồn mở theo các điều khoản của GNU General Public License (GPL) phiên bản 2.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng Oracle VM VirtualBox tại đây: https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.12/UserManual.pdf

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Oracle VM VirtualBox

Tương tự với Oracle VM VirtualBox

Bình luận

*