NGINX stack

NGINX + MariaDB + PHP
nginx

2 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 52 đánh giá, trung bình: 4.50 / 5

Bitnami

1.18.0

Miễn phí

223

Bitnami NGINX stack hỗ trợ cài đặt tự động môi trường máy chủ web trên Windows gồm NGINX, PHP và MySQL. Ngoài ra trong gói cài đặt còn bổ sung các công cụ như phpMyAdmin, SQLite, ImageMagick, FastCGI, GD, CURL, PEAR, PECL….

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của NGINX stack

Tương tự với NGINX stack

Bình luận

*