.NET

.NET Framework
.net-framework

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

Microsoft

4.8 (khuyến nghị)

Miễn phí

198

.NET Framework is a Windows-only version of .NET for building any type of app that runs on Windows.

Theo https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework

Nếu cài đặt phần mềm nào trên Windows mà yêu cầu cần có .NET thì bắt buộc phải cài mới sử dụng được phần mềm đó.

Cài đặt .NET Framework

Khởi động file cài đặt, đánh dấu vào “I agree to the license term and conditions” để đồng ý với điều khoản sử dụng và chọn Install.

Chờ một lát để quá trình cài đặt diễn ra.

Sau khi cài đặt thành công ta kiểm tra lại phiên bản bằng cách vào Start, gõ tìm “Turn windows features on or off” để mở Windows Features.

Để ý vào dòng .Net Framewrok 4.8 Advanced Services thì 4.8 chính là phiên bản vừa cài đặt.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của .NET

Tương tự với .NET

Bình luận

*