HDDScan

Kiểm tra trạng thái ổ cứng
hdd-scan

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

Artem Rubtsov

4.1.0

Miễn phí

97

Hỗ trợ các thiết bị

– IDE (ATA) và SATA HDD.
– SCSI (SAS) HDD.
– Các loại ổ cứng giao tiếp qua cổng USB (ổ cứng di động, HDD box…)
– FireWire hoặc IEEE 1394 HDD
– RAID volumes được tạo bởi ATA (IDE) / SATA / SCSI HDDs (chỉ kiểm tra bề mặt vật lý).
USB Flash – chỉ kiểm tra bề mặt vật lý.
– SATA / ATA SSD

Tính năng

– Đọc và phân tích thông số S.M.A.R.T từ ổ cứng ATA/SATA/USB/FireWire
– Đọc và phân tích log từ ổ cứng SCSI
– Kiểm tra nhiệt độ ổ cứng ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI
– Có thể in báo cáo thông số

Yêu cầu

– Windows 7, 8, 10
– Phần mềm không thể chạy trên phân vùng chỉ cho phép đọc dữ liệu

Giao diện phần mềm

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của HDDScan

Tương tự với HDDScan

Bình luận

*