CrystalDiskMark

Đo hiệu suất ổ cứng
CrystalDiskMark

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

Crystal Dew World

7.0.0

Miễn phí

165

Tính năng

– Đo hiệu suất ổ cứng theo cách tuần tự và ngẫu nhiên (Đọc/Ghi/Cả đọc và ghi).
– Phần mềm không hỗ trợ server core.
– CrystalDiskMark có thể làm giảm tuổi thọ của SSD/USB.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của CrystalDiskMark

Tương tự với CrystalDiskMark

Bình luận

*