CrystalDiskInfo

Kiểm tra trạng thái ổ cứng
CrystalDiskInfo

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

Crystal Dew World

8.8.12

Miễn phí

215

Ý nghĩa các thông số cơ bản

Samsung SSD 860 EVO 250GB 250.0 GB: Tên, model và dung lượng ổ cứng
Dung lượng được tính: 1 GB = 1,000,000,000 byte
Tình trạng ổ cứng hiển thị theo màu:
+ Xanh biển: Tốt
+ Vàng: Nguy hiểm
+ Đỏ: Xấu
+ Xám: Không kiểm tra được tình trạng
Nhiệt độ ổ cứng (tính theo °C hoặc °F) hiển thị theo màu:
+ Đỏ: Vượt qua mức nhiệt độ cảnh báo
+ Vàng: Bằng mức nhiệt độ cảnh bảo
+ Xanh biển: Chưa chạm mức nhiệt độ cảnh báo
Firmware: Phiên bản của firmware
Serial Number: Serial number của ổ cứng, nếu phần mềm không kiểm tra được thì dòng này sẽ hiển thị dấu *
Interface: Giao diện kết nối, có thể là Parallel ATA, Serial ATA, NVM Express…
Standard: Định dạng: “Phiên bản chính | Phiên bản phụ”
Transfer Mode: “Chế độ truyền tải hiện tại | Chế độ truyền tải được hỗ trợ”
Drive Letter: Tên các ổ được phân chia logic trên ổ vật lý
Buffer Size: Hiển thị buffer size
NV Cache Size: Hiển thị NV cache size cho ổ cứng lai (Hybrid HDD)
Rotation Rate: Hiển thị tốc độ vòng quay với các HDD dạng cơ
Power on Count: Số lần được bật lên
Power on Hours: Số giờ được sử dụng
Supported Features: Hiển thị các tính năng được hỗ trợ

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của CrystalDiskInfo

Tương tự với CrystalDiskInfo

Bình luận

*