CCleaner Free

Dọn dẹp file rác
ccleaner

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

Piriform Ltd

5.77

Miễn phí

114

– Dọn dẹp các file đệm, file tạm và file rác không còn sử dụng trên hệ thống
– Dọn dẹp các dữ liệu (cache, cookie…) của Chrome và Firefox
– Đem lại nhiều không gian lưu trữ hơn cho ổ cứng

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của CCleaner Free

Tương tự với CCleaner Free

Bình luận

*