Tag: cpuid

hwmonitor

HWMonitor

1.42
Giám sát trạng thái phần cứng
Tải về
cpu-z

CPU-Z

1.95
Kiểm tra thông tin hệ thống
Tải về