Zoom Meetings

Tổ chức cuộc họp trực tuyến
zoom

2 đánh giá, trung bình: 3.50 / 52 đánh giá, trung bình: 3.50 / 52 đánh giá, trung bình: 3.50 / 52 đánh giá, trung bình: 3.50 / 52 đánh giá, trung bình: 3.50 / 5

Zoom Video Communications, Inc

5.5.2

Miễn phí

235

– Tổ chức phòng họp riêng biệt trực tuyến
– Sử dụng được trên cả PC và điện thoại
– Có thể chia sẻ tin nhắn và file

Video và âm thanh HD

Mang video và âm thanh HD đến các cuộc họp của bạn với sự hỗ trợ cho tối đa 1000 người tham gia video và 49 video trên màn hình.

Các công cụ cộng tác tích hợp

Nhiều người tham gia có thể chia sẻ màn hình của họ cùng một lúc và cùng chú thích cho một cuộc họp tương tác nhiều hơn.

Gặp gỡ an toàn

Mã hóa đầu cuối cho tất cả các cuộc họp, bảo mật người dùng dựa trên vai trò, bảo vệ mật khẩu, phòng chờ và tạm ngắt kết nối người dự thính.

Bản ghi lại cuộc họp

Ghi lại cuộc họp của bạn tại chỗ hoặc lên đám mây với các bản chép lại có thể tìm kiếm lại.

Sắp xếp lịch hợp lý

Hỗ trợ lên lịch hoặc bắt đầu các cuộc họp từ Outlook, Gmail hoặc iCal.

Trò chuyện nhóm

Trò chuyện với các nhóm, lịch sử có thể tìm kiếm, chia sẻ tệp tích hợp và lưu trữ 10 năm. Dễ dàng nâng lên thành các cuộc gọi 1:1 hoặc nhóm.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Zoom Meetings

Tương tự với Zoom Meetings