WhatsApp

Trò truyện trực tuyến

4 đánh giá, trung bình: 4.25 / 54 đánh giá, trung bình: 4.25 / 54 đánh giá, trung bình: 4.25 / 54 đánh giá, trung bình: 4.25 / 54 đánh giá, trung bình: 4.25 / 5

WhatsApp Inc.

Mới nhất

Miễn phí

121

Nhắn tin cho bạn bè và gia đình miễn phí. WhatsApp sử dụng kết nối Internet của điện thoại (có thể mất phí) để gửi tin nhắn, vì thế bạn sẽ không mất phí tin nhắn.

Giữ liên lạc với những người quan trọng, ví dụ như gia đình hay đồng nghiệp. Với tính năng trò chuyện nhóm, bạn có thể chia sẻ tin nhắn, ảnh và video với 256 người cùng lúc. Bạn cũng có thể đặt tên cho nhóm, tắt âm báo hoặc tuỳ chỉnh thông báo, và còn nhiều hơn thế nữa.

Bạn có thể chia sẻ những thông tin mang tính cá nhân qua WhatsApp, vì vậy, phần mềm đã tích hợp tính năng mã hoá đầu-cuối. Khi được mã hóa đầu-cuối, những tin nhắn và cuộc gọi của bạn được bảo mật nên chỉ bạn và người mà bạn đang liên lạc mới có thể đọc và nghe chúng, không ai (kể cả WhatsApp) có thể biết được.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của WhatsApp

Tương tự với WhatsApp

Bình luận

*