PuTTY

SSH client và Telnet client
PuTTY

2 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 52 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Simon Tatham

0.74

Miễn phí

177

PuTTY là chương trình SSH client và telnet client, ban đầu được phát triển bởi Simon Tatham cho nền tảng Windows. PuTTY là phần mềm nguồn mở và được phát triển, hỗ trợ bởi cộng đồng.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của PuTTY

Tương tự với PuTTY

Bình luận

*