Internet Download Manager

Quản lý và tăng tốc độ download
IDM

6 đánh giá, trung bình: 4.33 / 56 đánh giá, trung bình: 4.33 / 56 đánh giá, trung bình: 4.33 / 56 đánh giá, trung bình: 4.33 / 56 đánh giá, trung bình: 4.33 / 5

Tonec FZE

6.37 build 16

Dùng thử 30 ngày

278

IDM là phần mềm quản lý và tăng tốc độ download, hạn dùng thử là 30 ngày, sau 30 ngày bạn không thể sử dụng được nữa, tuy nhiên bạn có thể reset lại thời hạn dùng thử bằng cách tải phần mềm ở link thứ 2 (lifebox). Khi hết hạn dùng thử thì kích hoạt file idm_reset.reg > chọn Yes > OK khi được hỏi là IDM sẽ tiếp tục có 30 ngày dùng thử

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Internet Download Manager

Tương tự với Internet Download Manager

Bình luận

*