Google Drive

Đồng bộ dữ liệu với Google Drive
google-drive

3 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 5

Google LLC

1.3

Miễn phí

232

Sao lưu các tệp từ máy tính, máy ảnh hoặc thẻ SD lên Google Drive. Tìm các tệp của bạn trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào bằng cách sử dụng Google Drive, đồng thời xem các ảnh của bạn trong Google Photos

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Google Drive

Tương tự với Google Drive

Bình luận

*