Adblock Plus

Chặn quảng cáo khi duyệt web
adblock

1 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Adblock Plus

3.8.4

Miễn phí

164

Chặn quảng cáo giúp duyệt web nhanh hơn

Chặn các mã độc quảng cáo và mã độc gián điệp

Có thể tắt tính năng bỏ chặn quảng cáo trên các web mà bạn cho phép

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Adblock Plus

Tương tự với Adblock Plus

Bình luận

*