Windows Photo Viewer

Xem ảnh
windows-photo-viewer

7 đánh giá, trung bình: 4.86 / 57 đánh giá, trung bình: 4.86 / 57 đánh giá, trung bình: 4.86 / 57 đánh giá, trung bình: 4.86 / 57 đánh giá, trung bình: 4.86 / 5

Microsoft

Windows 10

Miễn phí

701

Khôi phục lại Windows Photo Viewer trên Windows 10

– Tải file PhotoViewer.zip về và giải nén được file PhotoViewer.reg

– Thực thi file PhotoViewer.reg > chọn Yes > OK khi được hỏi
– Mở Start menu, gõ tìm Default apps và chọn vào Default apps

– Mục Photo Viewer chọn Windows Photo Viewer

Kiểm tra lại bằng cách mở thử một hình ảnh, nếu hình ảnh được mở bằng Windows Photo Viewer là đã thành công

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Windows Photo Viewer

Tương tự với Windows Photo Viewer

Bình luận

*