Photoshop

Chỉnh sửa ảnh
photoshop

3 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 53 đánh giá, trung bình: 4.33 / 5

Adobe

CC 2019

Có thể active giấy phép sử dụng

270

Cài đặt và kích hoạt giấy phép

– Giải nén file AdobePhotoshop20-mul_x64.zip.
– Ngắt kết nối internet, thực thi file Set-up.exe để bắt đầu cài đặt.
– Chờ một lát để bộ cài tự động thực hiện cài đặt.

– Sau khi cài đặt xong phần mềm sẽ tự động khởi chạy Photoshop, tạm thời đóng cửa sổ này để tiến hành kích hoạt giấy phép phần mềm.
– Tải về và giải nén file kích hoạt giấy phép (gồm 1 file Photoshop.exe): https://mega.nz/file/DJIgEYQa#uswa3TQteYUWm1tcLodKuvqoDpPzDropduXFqBhIjsI
– Copy đè file Photoshop.exe vừa giải nén vào đường dẫn “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019” là hoàn thành

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Photoshop

Tương tự với Photoshop

Bình luận

*