Illustrator

Thiết kế đồ họa
adobe-illustrator

1 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Adobe

CC 2019

Có thể active giấy phép sử dụng

248

Cài đặt và kích hoạt giấy phép

– Giải nén file AdobeIllustrator23_HD_win64.zip.
– Ngắt kết nối internet, thực thi file Set-up.exe để bắt đầu cài đặt.
– Chờ một lát để bộ cài tự động thực hiện cài đặt.

– Tải về và giải nén file kích hoạt giấy phép (gồm 1 file Illustrator.exe.exe): https://mega.nz/file/XYoGnQ4B#P23A068JPsr9xniGaw8Ya3BdNRGh2nl3-qzzbBrl57E
– Copy đè file Illustrator.exe vừa giải nén vào đường dẫn “C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2019\Support Files\Contents\Windows” là hoàn thành.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Illustrator

Tương tự với Illustrator

Bình luận

*