Figma

Thiết kế giao diện
figma

1 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 51 đánh giá, trung bình: 4.00 / 5

Figma

88.1

Miễn phí

220

Figma là một phần mềm xây dựng và biên tập đồ họa dạng vector và prototype (nguyên mẫu). Bộ tính năng của Figma tập trung hỗ trợ công việc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng, chú trọng khả năng cộng tác theo thời gian thực.

Thiết kế giao diện website

Tự thiết kế giao diện web theo cách của riêng mình một cách dễ dàng.

Thiết kế giao diện đáp ứng

Thiết kế giao diện đáp ứng tất cả các kích thước màn hình bao gồm cả màn hình của thiết bị di động.

Chuyển thiết kế sang code

Hỗ trợ chuyển bản thiết kế sang dạng code CSS, Android và iOS

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của Figma

Tương tự với Figma

Bình luận

*