AdwCleaner

Quét phần mềm quảng cáo
adw-cleaner

4 đánh giá, trung bình: 4.75 / 54 đánh giá, trung bình: 4.75 / 54 đánh giá, trung bình: 4.75 / 54 đánh giá, trung bình: 4.75 / 54 đánh giá, trung bình: 4.75 / 5

Malwarebytes

8.0.7

Miễn phí

6,7K

AdwCleaner là công cụ miễn phí giúp:
– Xóa bỏ quảng cáo trái phép (ads software – adware)
– Xóa bỏ PUP/LPI (phần mềm được cài đặt không theo ý muốn)
– Xóa bỏ Toolbars rác
– Hijacker (Hijack of the browser’s homepage)
– Xóa bỏ Spyware
– AdwClearer rất dễ sử dụng và giao diện thân thiện
– Tương thích với Windows 10, 8 và 7

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của AdwCleaner

Tương tự với AdwCleaner

Bình luận

*